Sök på sidan

Aktuellt

På denna sida publicerar Österbottens Avfallsnämnd meddelanden om beslut, ändringar och förslag som rör verksamheten.

2023-12-28
Meddelande om nämndbeslut
2023-06-16
Semesterstängt 17.7 – 28.7.2023
2023-06-15
Alternativ till bioavfallspåsar av papper
2023-05-16
Meddelande: beslut om uppdatering av avfallshanteringsföreskrifterna och ändring till avfallstaxan
2023-03-31
Meddelande om kommuninvånares möjlighet till inflytande gällande uppdatering av de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna
2023-03-28
Meddelande: beslut om kommunala avfallshanteringstaxan för år 2023
2023-03-09
Ändringsförslag till år 2023 avfallstaxa
2023-02-16
Uppdateringar till avfallshanteringsföreskrifterna 2023
2022-12-19
Meddelande: beslut om förnyade avfallshanteringsföreskrifter för 2023
2022-12-19
Meddelande om avfallstaxan för år 2023
2022-06-15
Semesterstängt 11.7 - 29.7.2022
2022-05-09
Meddelande om Österbottens avfallsnämnds beslut 8 §/2022 om energiavfalls transporter på verksamhetsområdet
2022-03-02
Meddelande om kommuninvånares möjlighet till inflytande i ett pågående kommunalt avfallshanteringsärende
2022-02-25
Avfallslagstiftningen förnyades – vad ändrar?
2021-12-23
Meddelande om avfallstaxan för år 2022
2021-11-10
Meddelande om möjlighet till inflytande enligt förvaltningslagens 41 §
2021-09-16
Avfallsnämnds sammansättning 2021-2025
2021-07-05
Semesterstängt 5.7-28.7.2021
2020-12-21
Beslut om avfallshanteringstaxa för 2021 och ändringar till avfallshanteringsföreskrifter
2020-06-01
Vasa förvaltningsdomstols beslut 20/0194/2
2020-01-16
Beslut om avfallshanteringstaxa för 2020 och ändringar till avfallshanteringsföreskrifter
2019-01-10
Beslut om avfallshanteringstaxa för 2019 och ändringar till avfallshanteringsföreskrifter
2018-05-30
Österbottens avfallsnämnds beslut 8.5.2018
2018-05-16
Info om avvikande behandlingstid av inkomna ansökningar
2018-01-04
Information om kommande ändringar i insamlingen av hushållsavfall vid fastigheterna
2017-12-15
Meddelande om beslut
2017-11-15
Meddelande om beslut
2017-04-15
Meddelande om Österbottens avfallsnämnds beslut om uppdatering till de kommunala avfallshanteringsföreskrifter
2016-01-05
Meddelande om Österbottens avfallsnämnds avfallstaxa för år 2016
2015-06-04
Meddelande om beslut
2015-03-10
Meddelande: Österbottens avfallsnämnds beslut om förnyade avfallshanteringsföreskrifter
2014-11-03
Nya avfallshanteringsföreskrifter under beredning
2014-04-02
Beslut om avfallsavgifter för näringsverksamhet år 2014
2012-12-21
Meddelande: avfallsnämndens beslut om transportsystemet
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)