Sök på sidan

Meddelande om avfallstaxan för år 2023

Österbottens avfallsnämnd godkände 7.12.2023, 17 §, avfallstaxa förslaget för år 2023.

Ärende: Fastställd avfallsavgiftstaxa för år 2023.

Tiden för påseendet:: 19.12.2022 - 17.1.2023

Sökande av ändring

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737

Bilagor:

Protkollsutdrag § 17- 07.12.2022 (.pdf) [455.6 kB]
Besvärsanvisning: Kommunalbesvär (.pdf) [126.8 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)