Sök på sidan

Meddelande om Österbottens avfallsnämnds beslut 8 §/2022 om energiavfalls transporter på verksamhetsområdet

BESLUTSÄRENDE:

Österbottens avfallsnämnds uppföljning av energiavfalls transporter, 8 §, 28.4.2022

BESLUT:

Österbottens avfallsnämnd beslöt att energiavfalls transporter på verksamhetsområdet ska vara kommunalt anordnade enhetligt med avfallslagens 36 § fr.o.m. 19.7.2025.

DATUM FÖR GIVANDE AV BESLUT

Beslutet ges 9.5.2022

BESLUTEN FRAMLAGT TILL PÅSEENDE

Besluten med bilagor är framlagt till påseende under tiden 9.5.2022 - 7.6.2022 i medlemskommunernas allmänna datanät, hos Österbottens avfallsnämnd, Skolgatan 25-27 C, Jakobstad samt på webbplatsen:

» www.ekoso.fi

Beslutsbilagorna är tillgängliga i PDF-format på följande webbplatser:

» www.ekoso.fi
» www.jakobstad.fi

www.jakobstad.fi – Förvaltning och beslut – Protokoll.

SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Bilagor:

Meddelande Om Belsut § 8-2022 [123.8 kB]
Protokollsutdrag 28.4 2022 [126.5 kB]
Bilaga_8_A-utredning-over-transportsystemet-for-energiavfall.pdf [837.2 kB]
Bilaga_8_B-utlatande-gallande-transportsystemet-for-energiavfall.pdf [1.3 MB]
KOMMUNALBESVÄRSANVISNING [59.2 kB]

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)