Sök på sidan

Övervakning av avfallshanteringen

Med stöd av avfallslagen övervakar de kommunala miljövårdsmyndigheterna avfallshanteringen i kommunerna.

Typiska övervakningsuppgifter som gäller avfallshanteringen för de kommunala miljövårdsmyndigheterna är:

• nedskräpningsärenden
• fastigheter som inte är anslutna till ordnad avfallstransport
• otillåten avfallsförbränning
• företagens problemavfallshantering

Avfallsnämndens andel i övervakningen av hushållens avfallshantering begränsar sig överlämnande av uppgifter till kommunernas miljövårdsmyndigheter eller NTM-centralen. Med stöd av avfallslagen har avfallsnämnden rätt att granska fastigheters avfallshantering, d.v.s. granskning av kompostering och avfallskärl vid fastigheterna.

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)