Sök på sidan

Uppdateringar till avfallshanteringsföreskrifterna 2023

Avfallshanteringsförskrifterna uppdateras under våren 2023 enhetligt med de ändringar i avfallslagstiftningen som trädde i kraft år 2021.

Bland annat ska följande ändringar verkställas på verksamhetsområdet:

• Fr.o.m. 1.7.2023 träder ikraft det lagstadgade kravet på separat insamling av plast-, kartong-, glas- och metallförpackningar (inklusive småmetall) för bostadsfastigheter med fem eller flera bostadslägenheter. Avfallstransporterna för förpackningsavfallet sköts av Ekorosk.

• Ekorosk ordnar bioavfalls transporterna fr.o.m. 19.7.2023.

Länk till uppdaterat infoblad om bostadsbolagens avfallshantering:

Bostadsbolagens avfallshantering (infoblad 2022) [677.9 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)