Sök på sidan

Kompostering & komposteringsguiden

Vad är kompostering?

Kompostering är aerobisk nedbrytning av avfall med hjälp av mikrober. Allt biologiskt nedbrytbart avfall kan komposteras så som matavfall och trädgårdsavfall. Kompostering av matavfall förutsätter en sluten och värmeisolerad kompostor. Som slutprodukt får man näringsrik mylla samt mindre avfall att sätta i sopkärlet.

Fördelar med kompostering

Av färdig kompostmylla får man näringsrikt tillskott till trädgårdsväxter. De hushåll som komposterar hushållsavfall i en sluten värmeisolerad kompostor året om har möjlighet att få ett undantag från separat insamlingen av bioavfall. Undantag från separat insamling av bioavfall kan man anhålla om av Avfallsnämnden.

Granskning av komposteringen

Avfallsnämnden granskar kompostbehållarna i hushållen som beviljats förlängt tömningsintervall. I samband med granskningen kan man få rådgivning om kompostering och avfallshantering. Med hjälp av granskningen av kompostbehållarna säkerställs att hushållen följer angivna villkor för beviljat förlängt tömningsintervall.

Innan man sätter igång med kompostering av hushållsavfall bör man fråga sig först…

• Har jag användning av kompostmyllan i min trädgård? Jag kan ju inte sätta färdigt komposterat material i svarta påsar i mitt avfallskärl!

• Orkar jag eller någon av familjemedlemmarna sköta om kompostbehållaren. Även dyra kompostbehållare kräver skötsel året om!

• Kan jag placera kompostbehållaren på min tomt utan att grannsämjan försämras? Ifall man har en liten gårdsplan och den bästa platsen för kompostbehållaren är närmare än 5 meter från tomtgränsen är det bra att ha grannens medgivande.

Behandling av bioavfallet med Bokashi-metoden

Bokashi-metoden är ett fungerande alternativ för att behandla bioavfall som uppstår i köket. I Bokashi-metoden, avvikande från kompostering, fermenteras bioavfallet i en lufttät behållare med hjälp av aktiva mikrober.

Det färdiga fermenterade ämnet bör efterbehandlas innan användning, blandat med gammal mylla i en kompostbehållare eller i en skild behållare för efterbehandling. Efterbehandlingsbehållaren skall vara skyddad mot skadedjur.

Hushåll har möjlighet att få ett undantag från separat insamlingen av bioavfall, ifall köksavfallet behandlas i en Bokashi och efterbehandlingen sker sakenligt

Komposteringsguiden i elektronisk form

Komposteringsguide [1.2 MB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)