Sök på sidan

Meddelande om beslut

Österbottens avfallsnämnds beslut 28.11.2017 § 36 om kommunal avfallshanteringstaxa för år 2018 med stöd av avfallslagens 78 och 79 §:

Beslutets datum:

Beslutet ges 15.12.2017

Beslutet framlagt till påseende:

Beslutet med bilagor är framlagt till påseende under tiden 15.12.2017-13.01.2018 på medlemskommunernas officiella anslagstavlor, hos Österbottens avfallsnämnd, Skolgatan 25-27 C, Jakobstad samt på webbplatsen: www.ekoso.fi. Beslutsbilagorna är tillgängliga i PDF-format på följande webbplatser: www.ekoso.fi, www.jakobstad.fi (Förvaltning och beslut - Protokoll).

Sökande av ändring:

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737.

Bilagor:

Avfallsavgiftstaxa 2018 [542.4 kB]
Kommunalbesvärsanvisning [126.4 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)