Sök på sidan

Meddelande: beslut om uppdatering av avfallshanteringsföreskrifterna och ändring till avfallstaxan

Ärende:

• Österbottens avfallsnämnds beslut: § 12, 4.5.2023, om uppdatering av de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.

• Österbottens avfallsnämnds beslut: § 13, 4.5.2023, om ändringar till de offentligrättsliga avgifterna för avfall från näringsverksamhet samt offentliga samfund.

Beslutets datum: Beslutet ges 16 5.2023

Tiden för påseendet: 16.5.2023 – 14.6.2023

Beslutet framlagt till påseende

Besluten med bilagor är framlagt till påseende under tiden 16.5.2023 – 14.6.2023 i medlemskommunernas allmänna datanät, hos Österbottens avfallsnämnd, Skolgatan 25-27 C, Jakobstad samt på webbplatsen: www.ekoso.fi.

Sökande av ändring

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Bilagor:

MEDDELANDE_OM_AVFALLNAMNDENS _BESLUT_paragraf_12-13-2023.pdf [171.1 kB]
Utdrag_paragraf_12_4-5-2023.pdf [516.4 kB]
Utdrag_paragraf_13_4-5-2023.pdf [222.6 kB]
KOMMUNALBESVARSANVISNING.pdf [126.8 kB]

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)