Sök på sidan

Meddelande om möjlighet till inflytande enligt förvaltningslagens 41 §

Ärende: Förslag till avfallsavgiftstaxa för år 2022

Tiden för påseendet: 10.11.2021–1.12.2021

Österbottens avfallsnämnd beslöt 4.11.2021, 13 §, att bereda för kommuninvånarna och övriga delaktiga möjlighet att under tiden 10.11.2021 1.12.2021 avge skriftliga åsikter om det anhängiggjorda avfallstaxa förslaget för år 2022.

Ekorosks styrelse föreslår Österbottens avfallsnämnd följande ändringar till hushållens avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2022:

6 § Fasta avfallsavgifter (moms. 0 %)
• Bostadsfastighet med en lägenhet och 1-2 innevånare: 3,83 €/mån -> 5,75 €/mån
• Bostadsfastighet med en lägenhet och 3 eller flera invånare: 5,51 €/mån -> 8,27 €/mån
• Bostadsfastighet med minst fem lägenheter: 3,59 €/mån/lägenhet -> 5,39 €/mån/lägenhet

9 § Behandlingsavgifter för slambrunnsslam (moms. 0 %)
• Slam från slamavskiljare: 16,69 €/m3 -> 17,53 €/m3
• Slam från samlingsbrunnar: 4,45 €/m3 -> 4,68 €/m3

Skriftliga åsikter sänds till Österbottens avfallsnämnd senast 1.12.2021 till e-postadressen info@ekoso.fi eller postadressen Österbottens avfallsnämnd, PB 41, 68601 JAKOBSTAD.

Tilläggsuppgifter: Johan Hassel, avfallshanteringschef, Österbottens avfallsnämnd, tel 050 528 9139 (vardagar 08-16).

Bilagor:

• Protokollsutdrag, Österbottens avfallsnämnd 4.11.2021, 13 § [136.4 kB]
• Förslag till avfallstaxa 2022 [638.8 kB]
• Ekorosks styrelses förslag till ändring av avfallstaxan [180.1 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)