Sök på sidan

Ordnad avfallstransport

Enligt avfallslagen och de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna bör varje enskild fastighet vara ansluten till ordnad avfallstransport.

På Österbottens avfallsnämnds och Ekorosks gemensamma verksamhetsområde fungerar avfallstransporten som ordnad av fastighetsinnehavaren. Av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport betyder att fastighetsinnehavaren avtalar direkt med en lokal avfallstransportör om tömningen av fastighetens avfallskärl och slambrunnar.

Man kan också vara ansluten till ordnad avfallstransport genom samarbete kring ett gemensamt avfallskärl. D.v.s. två eller flera närliggande hushåll kan ha ett gemensamt avfallskärl för hushållsavfallet, enligt angivna villkor. Även fritidsbostäder kan samarbeta kring ett gemensamt avfallskärl.

Fritidsbostäderna utgör undantaget från det ovannämnda, då anslutningsplikten uppfylls i regel som kommunalt anordnad avfallstransport genom de avfallskärl som Ekorosk upprätthåller på fritidsbostadsområden. En fritidsbostad som är belägen på sådant område där Ekorosk svarar för insamlingen av hushållsavfall kan även ha ett eget eller vara ansluten till ett gemensamt avfallskärl som töms genom avtal med en lokal transportör.

Information om avfallskärlstorlekar för egnahemshus i .pdf dokumentet nedan.

Avfallskärlstorlekar för egnahemshus (tabell) [463.0 kB]

Information om husbolagens avfallskärl i .pdf dokumentet nedan.

Husbolagens avfallskärl (tabell) [381.6 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)