Sök på sidan

Meddelande: beslut om kommunala avfallshanteringstaxan för år 2023

Österbottens avfallsnämnds beslut, 22.3.2023, 7 §, om ändring av den kommunala avfallshanteringstaxan för år 2023 med stöd av avfallslagens 78 och 79 §§.

Ärende: Beslut om ändringar till avfallshanteringsföreskrifterna för år 2023.

Beslutets datum: Beslutet ges 29.3.2023

Tiden för påseendet: 29.3.2023 - 27.4.2023

Beslutet framlagt till påseende

Besluten med bilagor är framlagt till påseende under tiden 29.3.2023 - 27.4.2023 i medlemskommunernas allmänna datanät, hos Österbottens avfallsnämnd, Skolgatan 25-27 C, Jakobstad samt på webbplatsen: www.ekoso.fi.

Sökande av ändring

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737

Bilagor:

Prokollsutdrag § 7, 22.3.2023 [301.4 kB]
Besvärsanvisning: Kommunalbesvär [126.8 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)