Sök på sidan

Vasa förvaltningsdomstols beslut 20/0194/2

Tillkännagivande enligt kommunallagens 142 § av Vasa förvaltningsdomstols beslut 20/0194/2

Vasa förvaltningsdomstol har med ett beslut som getts 29.5.2020 förkastat Kauko Kivilehtos kommunalbesvär över Österbottens avfallsnämnds beslut om avfallsavgiftstaxan för år 2019, 4.12.2018 § 25.

Vasa förvaltningsdomstols beslut med besvärsanvisning som bilaga.

Tillkännagivandet har publicerats 1.6.2020

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)