Sök på sidan

Meddelande om avfallstaxan för år 2022

Österbottens avfallsnämnd godkände 16.12.2021, 17 §, avfallstaxa förslaget för år 2022.

Ärende: Fastställd avfallsavgiftstaxa för år 2022.

Tiden för påseendet:: 23.12.2021-21.1.2022

Österbottens avfallsnämnd godkände följande ändringar till hushållens avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2022:

6 § Fasta avfallsavgifter (moms. 0 %)
• Bostadsfastighet med en lägenhet och 1-2 innevånare: 3,83 €/mån -> 5,75 €/mån
• Bostadsfastighet med en lägenhet och 3 eller flera invånare: 5,51 €/mån -> 8,27 €/mån
• Bostadsfastighet med minst fem lägenheter: 3,59 €/mån/lägenhet -> 5,39 €/mån/lägenhet

9 § Behandlingsavgifter för slambrunnsslam (moms. 0 %)
• Slam från slamavskiljare: 16,69 €/m3 -> 17,53 €/m3
• Slam från samlingsbrunnar: 4,45 €/m3 -> 4,68 €/m3

Sökande av ändring

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737

Bilagor:

Meddelande om avfallstaxan för år 2022 [379.0 kB]
Protokollsutdrag_Osterbottens_avfallsnamnd_16-12-2021-paragraf17.pdf [870.2 kB]
KOMMUNALBESVARSANVISNING.pdf [126.9 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)