Sök på sidan

Avfallslagstiftningen förnyades – vad ändrar?

Avfallslagen förnyades sommaren 2021 och den nya avfallsförordningen trädde i kraft i slutet av förra året. Med förnyelsen vill man främja återvinningen och cirkulär ekonomi.

För hushåll på Ekorosks område innebär förnyelsen främst att insamlingen av förpackningsavfall utvidgas. Insamlingskraven träder i kraft stegvis under de kommande åren.

Kraven på separat insamling i avfallsförordningen

Bostadsbolag med fem eller fler bostäder ska ha insamlingskärl för förpackningar av kartong, plast, glas och metall i tillägg till kärlen för bio- och energiavfall. Denna ändring träder i kraft från juli 2023.

I bostadsbolag med mindre än fem bostäder finns inget krav på separat insamling av förpackningsavfall enligt avfallsförordningen. Fastigheten kan ändå samla in förpackningar frivilligt. Förpackningsavfall samlas också in vid ekopunkterna.

Regionala lösningar i avfallsföreskrifterna

Kommunens avfallshanteringsmyndighet kan införa bredare krav på separat insamling i avfallshanteringsföreskrifterna än vad som står i avfallslagstiftningen. Avfallshanteringsföreskrifterna för Ekorosks område upprätthålls av Österbottens avfallsnämnd, nämnden uppdaterar föreskrifterna under år 2022.

Österbottens avfallsnämnd informerar om de regionala lösningarna när den har fattat beslut om avfallshanteringsföreskrifterna. Dessutom kontaktar Ekorosk fastighetsinnehavarna i god tid innan ändringarna behöver införas.

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)