Sök på sidan

Blanketter

Blanketterna är i pdf-format och indelade nedan enligt ändamål.
Ladda ned blanketten genom att klicka på länknamnet i den gråa rutan.

Undantag för separat insamling av bioavfall

Anhållan om undantag från separat insamling av bioavfall [2023] [2.2 MB]
» Elektronisk anhållan: Undantag för separat insamling av bioavfall

Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl

Anhållan - Förlängning av energiavfallskärlets tömningsintervall till 8 veckor [2023] [212.0 kB]
» Elektronisk anhållan: Förlängt tömningsintervall för energiavfallskärl

Elektronisk komposteringsanmälan

» Läs detta först angående komposteringsanmälan!

» Elektronisk komposteringsanmälan

Anmälan om gemensamt avfallskärl

Anmälan om gemensamt avfallskärl [76.5 kB]

Anmälan om anslutning till ordnad avfallstransport

Anmälan om ordnad avfallstransport [268.9 kB]

Ansökan om nedsättning av avfallsavgift för fritidsbostad

Ansökan om nedsättning av avfallsavgift för fritidsbostad [154.7 kB]

Ansökan om tidsbunden annullering av avfallstransporten

Tidsbunden annullering av avfallstransporten [81.5 kB]

Anmälan om behandling av slam från jordbrukslägenhets bostadsbyggnader

Anmälan om behandling av slam från jordbrukslägenhets bostadsbyggnad [26.6 kB]

Anhållan om förlängt tömningsintervall för avskiljningsbrunnen i bostadsfastighetens gråvattenssystem

Anhållan om förlängt tömningsintervall för avskiljningsbrunnen i bostadsfastighetens gråvattenssystem [26.5 kB]

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)