Sök på sidan

Frågor och svar

Fråga:

Vi har skaffat en sluten och värmeisolerad kompostbehållare. Vad ska vi göra för att få ett undantag från separatinsamling av bioavfall?

Svar:

Fyll i en ansökningsblankett om ”Undantag från separatinsamling av bioavfall” och posta den till Österbottens avfallsnämnd. Blanketten fås från avfallsnämnden, Ekorosk, din hemkommun eller i PDF-format från denna länk. Avfallsnämndens beslut meddelas både till sökanden och avfallstransportören.

Anhållan om undantag från separat insamling av bioavfall [92.3 kB]

Fråga:

Vi har beviljats undantag från separatinsamling av bioavfall, men vi vill inte längre kompostera vårt bioavfall och vill få ett biokärl. Vad skall vi göra?

Svar:

Kontakta Ekorosk kundbetjäning ifall ni önskar ett kostnadsfritt bioavfallskärl levererat till er bostadsfastighet. Alternativt kan ni beställa ett biokärl via avfallstransportbolaget som ni anlitar eller skaffa ett eget 140 liters bioavfallskärl. Kom ihåg att meddela transportbolaget om att ni har att biokärl som också måste tömmas.

Fråga:

Vi har kommit överens med grannen om att använda gemensamt bio- och energiavfallskärl. Kärlen skall stå på vår tomt. Vad måste vi beakta?

Svar:

Samarbetet kring ett gemensamma avfallskärl kräver en skriftlig anmälan till Avfallsnämnden på en skild blankett som undertecknas av bägge samarbetsparterna. Ett annat krav är att avståndet mellan de samarbetande fastigheterna inte överstiger 500 m. Det gemensamma avfallskärlets volym bör vara anpassad till antalet användare och den avfallsmängd som uppstår, se kärlstorlekstabellen. Samarbetsparten (grannen) måste själv säga upp sitt transportavtal. Önskemål om hur avfallsfakturorna skall uppdelas bör antecknas på anmälningsblanketten.

Anmälan om gemensamt avfallskärl [76.5 kB]Avfallskärlstorlekar för egnahemshus [2024] [105.3 kB]

Fråga:

Hur ofta måste bioavfallskärlet tömmas?

Svar:

Bioavfallskärlet måste tömmas minst en gång per 2 veckor för att undvika hälsorisker och luktolägenheter.

Fråga:

Vi har fått ett bioavfallskärl från Ekorosk. Sköter Ekorosk om att tvätta kärlet?

Svar:

Nej, det ankommer fastighetsinnehavaren om att se till att bioavfallskärlen tvättas minst två gånger i året. Alternativt kan ni höra med transportbolaget om de erbjuder service i form av tvätt av avfallskärl.

Fråga:

Hur ofta måste energiavfallskärlet tömmas?

Svar:

Hushållen kan komma direkt överens med transportbolaget om 4 veckors tömningsintervall för energiavfallskärlet. Energiavfallskärlet kan givetvis tömmas fortsättningsvis med 2 veckors intervall eller med varje vecka ifall det krävs. Avfallsnämnden kan bevilja hushåll med 1-6 personer 8 veckors tömningsintervall för energiavfallskärlet, förutsätter dock att kärlstorleken är anpassad enligt personantalet, se närmare från kärlstorlekstabellen.

Avfallskärlstorlekar för egnahemshus [2024] [105.3 kB]

Fråga:

Personantalet i vårt hushåll har minskat från tre personer till två. Vem skall jag meddela om detta?

Svar:

Du skall meddela Ekorosk om förändringen som sköter om faktureringen av de fasta avfallsavgifterna. Det samma gäller då personantalet har ökat från två personer till tre eller flera.

Fråga:

Ekorosk har, under en längre tid, fakturerat vårt hushåll fast avfallsavgift enligt tre eller flera personer fastän vi bara är två personer numera. Kan vi förvänta oss en återbetalning?

Svar:

Avfallsnämnden behandlar återbetalningar av kommunala avfallsavgifter på basen av en fritt formulerad skriftlig ansökan.

Fråga:

I samband med en skogsutflykt hittades skrot och annat avfall i terrängen. Vem skall jag meddela om detta?

Svar:

Du skall anmäla nedskräpningen till miljövårdsmyndigheten i samma kommun som fyndplatsen för nedskräpningen.

Fråga:

Istället för att stanna bilen vid ett avfallskärl för fritidsbosättningen som Ekorosk upprätthåller utefter vår villaväg tar vi avfallet med oss till vårt eget kärl inne i stan. Måste vi trots det betala Ekorosk för ”sommarsoporna”?

Svar:

Med hänvisning till avfallshanteringsföreskrifterna, är er fritidsbostad ansluten till områdesvis insamling för fritidsbosättningens hushållsavfall. För den kommunala avfallshanteringstjänsten debiteras ni en årlig behandlingsavgift, som grundar sig på möjligheten att använda den ifrågavarande insamlingspunkten.

Fråga:

Vi misstänker att grannens kompostbehållare lockar till sig råttor. Vem skall vi kontakta?

Svar:

Ifall ni inte vill konfrontera grannen och påpeka att deras kompostbehållare är dåligt skyddad mot ohyra, bör ni kontakta kommunens miljöhälsovårdsmyndighet (hälsoinspektör).

Fråga:

Varför måste jag vara ansluten till ordnad avfallstransport? Jag äter dagligen på arbetsplatsen. Den lilla energiavfall som uppstår bränner jag upp i spisen eller för till återvinningsstationen.

Svar:

Avfallslagen förutsätter för att samtliga fastighetsinnehavare (gäller även fritidsbostäder) skall ordna fastighetsvis avfallstransport. Förbränning av annat avfall än papper och obehandlat trä är förbjudet. På återvinningsstationerna har Ekorosk tillstånd att enbart motta sådant energiavfall som är skrymmande och ryms inte i ett vanligt energiavfallskärl.

Fråga:

Vi hyr ut vår sommarstuga i Fäboda till våra bekanta. Måste vi stå för sommarstugans avfallshanteringskostnader?

Svar:

Avfallsinnehavaren d.v.s. hyresgästen svarar i detta fall för avfallshanteringen och de kostnader som uppstår om annat inte framgår av hyresavtalet. Detsamma gäller vid uthyrning av bostadslägenheter.

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)