Sök på sidan

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys:

Olemme hankkineet kotiin suljetun ja lämpöeristetyn kompostorin. Mitä pitää tehdä jotta saisimme poikkeuksen biojätteen erilliskeräyksestä?

Vastaus:

Täyttäkää hakemuslomake ”Poikkeus biojätteen erilliskeräyksestä” ja postittakaa hakemus Pohjanmaan jätelautakunnalle. Lomakkeen saa jätelautakunnalta, Ekoroskilta, kotikunnaltasi tai PDF-muodossa alla olevasta linkistä. Jätelautakunnan päätökset ilmoitetaan paitsi hakijalle myös kuljetusliikkeelle

Anomus: Poikkeus biojätteen erilliskeräyksestä [88.4 kB]

Kysymys:

Meille on myönnetty poikkeus biojätteen erilliskeräyksestä, mutta emme enää halua kompostoida biojätteet joten olemme biojäteastian tarpeessa. Miten toimia?

Vastaus:

Olkaa Ekoroskin asiakaspalveluun yhteydessä mikäli haluatte maksuttoman biojäteastian toimitettavan asuinkiinteistöllenne. Vaihtoehtoisesti voitte kääntyä jätteenkuljetusyrityksen puoleen tai hankkimalla itse 140 litran biojäteastian. Muistakaa ilmoittaa jätteenkuljetusyritykselle biojäteastian tyhjennystarpeesta.

Kysymys:

Olemme naapurin kanssa sopineet että tontillamme sijaitsevat bio- ja energiajäteastiat ovat jatkossa yhteiskäytössä. Mitä meidän tulee ottaa huomioon?

Vastaus:

Yhteistyö kimppa-astialla edellyttää kirjallisen ilmoituksen jätelautakunnalle erillisellä lomakkeella jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Toinen edellytys on, että yhteistyössä olevien kiinteistöjen etäisyys toisistaan ei ylitä 500 metriä. Yhteisen jäteastian tilavuus on mitoitettava käyttäjien lukumäärän mukaan sekä syntyvään jätemäärään, katso alla olevaa taulukkoa jäteastioiden tilavuuksista. Yhteistyökumppanin (naapurin) tulee irtisanoa kuljetussopimuksensa omalta osaltaan. Toivomukset jätelaskujen jaosta tulee merkitä ilmoituslomakkeeseen.

Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta [63.0 kB]Jäteastiatilavuudet omakotitaloille [2024] [104.9 kB]

Kysymys:

Miten usein pitää biojäteastiaa käydä tyhjentämässä?

Vastaus:

Biojäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa viikossa, jotta terveyshaitat ja hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset.

Kysymys:

Meillä on Ekoroskin toimittama biojäteastia. Hoitaako Ekorosk myös jäteastian pesun?

Vastaus:

Ei, vastuu biojäteastian pesusta, vähintään kaksi kertaa vuodessa, on kiinteistön haltijalla. Jätteenkuljetusliikkeeltä voi halutessa tiedustella jäteastioiden pesupalvelua.

Kysymys:

Meidän kotitaloutemme on muuttunut kolmesta kahteen henkilöön. Kenelle tulee tästä ilmoittaa?

Vastaus:

Muutoksesta ilmoitetaan Ekoroskille joka hoitaa kiinteiden jätemaksujen laskutusta. Edellinen pätee myös silloin kun kotitalouden henkilöluku on muuttunut kahdesta kolmeksi tai useammaksi.

Kysymys:

Ekorosk on laskuttanut meidän taloudestamme kiinteää jätemaksua jo pidemmän ajan kolmelta tai useammalta henkilöltä vaikka olemme enää kahden hengen kotitalous. Voidaanko odottaa ylimääräisen maksun palauttamista?

Vastaus:

Jätelautakunta käsittelee kunnallisten jätemaksujen takaisinmaksua kirjallisen ja vapaasti muotoilun hakemuksen perusteella.

Kysymys:

Metsäretkellä löysin maastoon jätettyä romua ja muuta jätettä. Kenelle pitäisi tästä ilmoittaa?

Vastaus:

Roskaantumisilmoitukset tehdään saman kunnan ympäristöviranomaiselle missä roskaantunut paikka sijaitsee.

Kysymys:

Sen sijaan että pysähdymme autolla meidän mökkitiellä sijaitsevan Ekoroskin ylläpitämän jäteastian kohdalla, viemme kesämökin jätteet kaupunkiin meidän omaan jäteastiaan. Täytyykö meidän silti maksaa Ekoroskille ”kesäjätteistä”?

Vastaus:

Viitaten jätehuoltomääräyksiin teidän vapaa-ajan asunto kuuluu vapaa-ajan asutuksessa syntyvän kotitalousjätteen aluekeräyksen piiriin. Kunnallisesta jätehuoltopalvelusta veloitetaan teiltä vuosittainen käsittelymaksu, joka perustuu mahdollisuuteen käyttää kyseistä keräyspistettä.

Kysymys:

Epäilemme, että naapurimme kompostori houkuttelee rottia. Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Vastaus:

Olkaa yhteydessä kunnan ympäristöterveysviranomaiseen (terveystarkastajaan), mikäli ette halua huomauttaa kasvotusten naapurille että heidän kompostori on huonosti suojattu haittaeläimiltä.

Kysymys:

Miksi minun pitäisi olla liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen? Syön päivittäin työpaikalla. Poltan takassa tai vien hyötykäyttöasemalle sen vähäisen energiajätteen jota minulta tulee.

Vastaus:

Jätelaki edellyttää, että jokainen kiinteistönhaltija (koskee myös vapaa-ajankiinteistöjä) on liityttävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Muun jätteen kuin paperin tai käsittelemättömän puun poltto on kiellettyä. Ekoroskilla on lupa kerätä hyötykäyttöasemilla ainoastaan sellaista energiajätettä joka ei kooltaan mahdu tavalliseen jäteastiaan.

Kysymys:

Vuokraamme tuttava perheelle omistamamme kesämökin Fäbodassa. Kuuluuko meidän maksaa kesämökin jätehuoltomaksut?

Vastaus:

Jätteenhaltija, eli vuokralainen vastaa jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista ellei vuokrasopimuksessa ilmene muuta. Sama pätee asuinkiinteistöjen vuokrauksessa.

ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)