Hae sivuilla

Kompostointi & kompostointiopas

Mitä kompostointi on?

Kompostointi on jätteiden aerobinen hajoaminen pieneliöiden avulla. Kaikki biologisesti hajoava jäte voidaan kompostoida, kuten ruoka ja puutarhajäte. Ruokajätteen kompostointi edellyttää suljetun ja lämpöeristetyn kompostorin. Lopputuotteena saadaan ravintorikasta multaa sekä vähemmän jätettä laitettavaksi jäteastiaan.

Kompostoinnin edut

Valmiista kompostimullasta saadaan ravinnelisäys puutarhakasveille. Kotitalouksilla, jotka kompostoivat kotitalousjätteen suljetussa ja lämpöeristetyssä kompostorissa, on mahdollisuus saada poikkeus biojätteen erilliskeräyksestä. Poikkeus biojätteen erilliskeräyksestä haetaan jätelautakunnalta.

Kompostoreiden tarkastukset

Jätelautakunta tarkastaa pidennetyn tyhjennysvälin saaneiden kotitalouksien kompostorit. Tarkastuksien yhteydessä voi saada kompostointiin ja jätehuoltoon liittyvää neuvontaa. Tarkastamalla kompostorit varmistetaan, että kotitaloudet noudattavat annetut pidennetyn tyhjennysvälin ehdot.

Ennen kuin alkaa kompostoimaan kotitalousjätteet on hyvä kysyä itseltään…

• Onko minulla käyttöä kompostimullalle minun puutarhassani? Minähän en voi laittaa valmiiksi kompostoitunutta ainesta jäteastiaan mustissa pusseissa.• Onko minulla tai perheenjäsenillä riittävästi intoa hoitaa kompostori? Myös kalliit kompostorit vaativat hoitamista koko vuoden!• Onko minun mahdollista sijoittaa kompostori tontillani ilman että naapurisopu vaarantuu? Mikäli piha on pieni ja paras sijoituspaikka kompostorille on lähempänä kuin 5 metriä tonttirajasta olisi hyvä saada naapurin suostumus.

Biojätteen käsittely Bokashi-menetelmällä

Bokashi-menetelmä on toimiva vaihtoehto käsitellä keittiössä syntyvät biojätteet. Kompostoinnista poiketen Bokashi-menetelmällä biojäte fermentoidaan ilmatiiviissä astiassa aktiivisten mikrobien avulla.

Ennen käyttöä, valmiiksi fermentoitu aines on jälkikäsiteltävä vanhaan multaan sekoitettuna, joko kompostorissa tai erillisessä jälkikäsittelyastiassa. Jälkikäsittelyastian on oltava suojattu haittaeläimiltä.

Kotitaloudet joissa keittiöjätteet käsitellään Bokashissa ja jälkikäsittely hoidetaan asianmukaisesti, on mahdollisuus saada poikkeus biojätteen erilliskeräyksestä.

Kompostointiopas sähköisessä muodossa

Kompostointiopas [1.2 MB]
ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)