Hae sivuilla

Tiedoksianto: päätös muutoksista jätehuoltomääräyksiin vuodelle 2023

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös: § 16, 7.12.2022, muutoksista jätehuoltomääräyksiin: 7 § 4 mom, 13 § och 25 § 3 mom.

Asia: Päätös muutoksista jätehuoltomääräyksiin 2023

Päätöksen antopäivä: Päätökset annettaan 19.12.2022.

Nähtävilläolo: 23.12.2021-21.1.2022

Päätöksen nähtävävilläolo

Päätökset liitteineen on nähtävillä ajalla 19.12.2022 - 17.1.2023 jäsenkuntien yleisissä tietoverkoissa, Pohjanmaan jätelautakunnalla, Koulukatu 25-27 C, Pietarsaari sekä verkkosivustolla www.ekoso.fi.

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen voi hakea kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen, PL 204, 65101 VAASA. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen valitusosoituksesta.

Lisätietoa:

Pohjanmaan jätelautakunta, puh: 06-786 3737

Liitteet:

Pöytäkirjaote § 16 -07.12.2022 [258.9 kB]
Besvärsanvisning: Kommunalbesvär (.pdf) [126.8 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)