Hae sivuilla

Lainsäädäntö ja jätehuoltomääräykset

Suomen jätehuoltoa säännöstellään lainsäädännöllä, asetuksilla sekä kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä. Näiden säännösten yhteisenä päämääränä on tukea kestävää kehitystä edistämällä järkevää luonnonvarojen käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttamat vaarat ja vahingot.

Jätelautakunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu päättää Ekoroskin toimialueen 10 jäsenkunnan yhteisistä kunnallisista jätehuoltomääräyksistä päättäminen. Jätehuoltomääräykset koskevat jätteiden keräystä, lajittelua, välitystä, kierrätystä ja käsittelyä sekä näiden toimintojen teknisiä vaatimuksia. Jätehuoltomääräysten soveltamista voidaan täydentää Jätelautakunnan päättämillä direktiiveillä.

Jätelain nojalla yksittäisten kuntien ympäristöviranomaiset valvovat, että jätelakia ja jätehuoltomääräyksiä noudatetaan. Lisäksi jätelaissa määrätään, että kunnallisten jätehuoltomääräysten tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta lievin oikeudellinen seuraamus on jäterikkomuksesta langettava sakkorangaistus.

Linkit

Jatehuoltomaaraykset 2023 [14.12.2023] [415.2 kB]
» Jätelaki, katso www.finlex.fi
» Jätteenkuljetus asuntoyhtiöt, katso Ekoroskin www-sivut
» Jätteenkuljetus omakotitalot, katso Ekoroskin www-sivut
» Jätteenkuljetus vapaa-ajan asunnot, katso Ekoroskin www-sivut

ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)