Hae sivuilla

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

JÄTEMAKSUN KERTYMÄ JA KÄYTTÖ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA VUONNA 2019

Jätelaissa (646/2011) säädetään miten kunnalliset jätehuoltopalvelut on järjestettävä ja että kunnallisista jätehuoltopalveluista aiheutuvat kustannukset on katettava jätemaksuilla joita peritään kiinteistön haltijalta tai muun jätteen haltijalta. Kunnallisia jätehuoltopalveluja ei lain mukaan voi kustantaa verovaroin

Kunnalliset jätehuoltotehtävät voidaan jakaa palvelutehtäviin sekä viranomaistehtäviin. Toimialueella palvelutehtävät on annettu kuntien omistamalle jätehuoltoyhtiölle Ab Ekorosk Oy:lle. Vastaavasti toimialueen kunnat ovat siirtäneet kunnallisen jätehuoltoviranomaisen tehtävät Pohjanmaan jätelautakunnalle.

Pohjanmaan jätelautakunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu mm. kunnallisen jätetaksan hyväksyminen. Jätetaksa on nähtävillä sekä Pohjanmaan jätelautakunnan että Ekoroskin nettisivuilla. Ekorosk hoitaa kunnallisten jätemaksujen laskutuksen Pohjanmaan jätelautakunnan lukuun.

Jätelain 79 § 3 momentin mukaan kunnallisen jätemaksun kertymästä ja käytöstä on tiedotettava asukkaille ja muille jätehuoltopalveluiden käyttäjille. Toimialueen 10 kunnan yhteenlaskettu asukasmäärä on n. 123.200, jakautuen n. 53.800 asuntokuntaan. Toimialueella on yli 10.000 rakennusta rekisteröitynä vapaa-ajan asunnoksi

KIINTEÄT JÄTEMAKSUT

ekoso-kiinteat_jatemaksut_2019.png

Kiinteiden jätemaksujen kertymä 2019: 2 558 355,99 €

KÄSITTELYMAKSUT

ekoso-kasittelymaksut_2019.png

Käsittelymaksujen kertymä 2019: 2 558 355,99 €

ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)