Hae sivuilla

Toiminta

Pohjanmaan jätelautakunta on 10 jäsenkunnan lakisääteinen kunnallinen jätehuoltoviranomainen.

Jäsenkunnat toimivat myös kunnallisen jätehuoltoyhtiön Ab Ekorosk Oy:n osakaskuntina. Ylikunnallisen viranomaisen vastuukuntana toimii Pietarsaaren kaupunki.

Lue lisää

Mitkä ovat Jätelautakunnan tehtävät?

Jätelautakunta laatii ja päättää jätehuoltomääräyksistä, antaa yleisiä ohjeita sekä hyväksyy kunnalliset jätemaksut. Lisäksi jätelautakunta antaa lausuntoja ja selvityksiä eri viranomaistahoille jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Yksi toimintaedellytys jätelautakunnalle on toimiva yhteistyö kunnallisen jätehuoltoyhtiö Ab Ekorosk Oy:n, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Pohjanmaan jätelautakunta palvelee kuntalaisia mm. käsittelemällä hakemuksia jotka koskevat jäteastian poikkeavia tyhjennysvälejä, kunnallisiin jätemaksuihin liittyvät huomautukset sekä ilmoitukset yhteisistä jäteastioista.

Jätelautakunta avustaa valvontaa suorittavia viranomaisia jotta kiinteistönhaltijat noudattavat kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Lisäksi on jätelautakunnalla oikeus tarkastaa että kiinteistönhaltijat noudattavat lautakunnan antamien päätösten ehtoja. Edellinen tapahtuu lähinnä kiinteistöllä suoritettavien kompostointitarkastuksien muodossa.

Miten lautakunta toimii?

Jokaisella jäsenkunnalla on edustaja Jätelautakunnassa. Riippuen asian laadusta Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksessa tai virkamiespäätöksinä.

ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)