Hae sivuilla

Päätös kunnallisesta jätetaksasta sekä jätehuoltomääräysten muuttamiseksi

Ilmoitus Pohjanmaan jätelautakunnan päätökestä kunnallisesta jätetaksasta vuodelle 2020 (§ 20/2019) sekä päätöksestä kunnallisten jätehuoltomääräysten muuttamiseksi (§ 21/2019)

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös 3.12.2018 § 20 vuoden 2020 kunnallisesta jätetaksasta, jätelain 78 ja 79 §§:n nojalla.

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös 3.12.2020 § 21 muutoksista kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin.

Päätösten antopäivä:

Päätökset annettaan 16.1.2020.

Päätöksen nähtävilläolo:

Päätökset liitteineen on nähtävillä ajalla 16.1.2020 - 14.2.2020 jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla, Pohjanmaan jätelautakunnalla, Koulukatu 25-27 C, Pietarsaari sekä verkkosivustolla www.ekoso.fi.

PDF-muodossa olevat päätösliitteet löytyvät seuraavista verkkosivustoilla: www.ekoso.fi, www.pietarsaari.fi – Hallinto ja päätöksenteko - pöytäkirjat.

Muutoksenhaku:

Muutosta päätökseen voi hakea kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen, PL 204, 65101 VAASA. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen valitusosoituksesta.

Lisätietoa:

Pohjanmaan jätelautakunta, puh: 06-786 3737.

Liitteet:

Pöytäkirjaote 20 § -2019 [139.7 kB]
Pöytäkirjaote 21 § -2019 [115.1 kB]
Liite 20 A - 2019 [522.2 kB]
Liite 20 B - 2019 [134.2 kB]
Liite 20 C - 2019 [70.5 kB]
Liite 21 - 2019 [422.2 kB]
Kunnallisvalitusosoitus 01-2020 [123.5 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)