Hae sivuilla

Pohjanmaan jätelautakunnan päätökset 8.5.2018

§ 9 Kunnallisen jätetaksan 7 §:n muutos kotitalouksien biojätteen käsittelymaksuun. Päätös on tehty jätelain 78 ja 79 §§:n nojalla ja tulee voimaan 1.10.2018.

§ 11 Kunnallisten jätehuoltomääräysten 26 § 5 momentin muutos. Tarkennus jäteastian tyhjennysväliin, jos kiinteistöllä syntyy energiajätteenä kertakäyttövaippoja. Päätös on tehty jätelain 91 §:n nojalla ja tulee voimaan 1.10.2018.

Päätöksen antopäivä:

Päätös annetaan 30.5.2018.

Päätöksen julkipano:

Päätös liitteineen on nähtävillä ajalla 30.5.2018-28.6.2018 jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla, Pohjanmaan jätelautakunnalla, Koulukatu 25-27 C, Pietarsaari sekä verkkosivustolla www.ekoso.fi.

PDF-muodossa olevat päätösliitteet löytyvät seuraavista verkkosivustoilla: www.ekoso.fi, www.pietarsaari.fi – Hallinto ja päätöksenteko - pöytäkirjat.

Muutoksenhaku:

Muutosta päätökseen voi hakea kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen, PL 204, 65101 VAASA. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen valitusosoituksesta.

Lisätietoa:

Pohjanmaan jätelautakunta, puh: 06-786 3737.

Liitteet:

Pöytäkirjaote § 11-2018 [99.2 kB]
Muutokset jätemaksutaksaan 2018 [528.9 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)