Hae sivuilla

Informaatiota tulevista muutoksista kotitalousjätteen kiinteistökohtaiseen keräykseen

Pohjanmaan jätelautakunta päätti 24.10.2017 pitämässään kokouksessa muutoksista kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin. Määräykset jotka koskevat keräysjärjestelmän muutosta tulevat voimaan 1.10.2018.

Taustaa

Jätehuoltomääräyksien muutokset tarkoittavat, että kaikilla kiinteistöillä muuttuu kotitalousjätteen keräysjärjestelmä. Bio- ja energiajäte (eli mustat ja vaaleat pussit) laitetaan kiinteistöillä 1.10.2018 alkaen kahteen erilliseen jäteastiaan.

Syy keräysjärjestelmän muutoksen tarpeellisuuteen on, että Ekoroskin nykyinen optinen lajittelulaitos suljetaan. Lajittelulaitoksen elinkaari on tullut tiensä päähän ja laitoksen uusiminen olisi mittava investointi Ekoroskille. Kunnallisen jätehuollon investointikustannukset tulee kattaa jätteentuottajilta perittävillä jätemaksuilla, ensisijaisesti kotitalouksien jätemaksuilla. Lisäksi, tehdyt selvitykset ovat osoittaneet, että optisen lajittelulaitoksen käyttökulut ovat merkittävästi suuremmat kuin muut vaihtoehtoiset jätteenkäsittelyvaihtoehdot toimialueella syntyvälle kotitalousjätteelle. Uusi optinen lajittelulaitos uudella tekniikalla ei olisi ratkaisu jätepussien rikkoutumisongelmaan. Helposti rikkoutuvat jätepussit heikentävät jo nykyistä lajittelutulosta sekä aiheuttavat lisäkustannuksia käsittelyyn.

Mikäli mustien ja vaaleiden jätepussien keräys samaan jäteastiaan jatkuisi, olisi todennäköistä, että Ekorosk ei enää jatkossa löydä biokaasulaitosta joka voi vastaanottaa biojätteet käsiteltäväkseen.

Yhdyskuntajätehuollon kehitys viranomaistahojen tiukentuvilla vaatimuksilla biojätteen osalta, tarkoittanee, että optisesti lajiteltu biojäte luokitellaan jatkossa sekajätteeksi.

Kahden jäteastian edut

• Kotitalousjätteen lajittelu säilyy muuttumattomana
• Noudattaa kansallisia tavoitteita lisätä biojätteen hyödyntämistä materiaalina
• Yksittäiset esineet, joiden tilavuus on pienempi kuin 30 litraa, voi laittaa ilman jätepussia energiajäteastiaan
• Biojätettä voi kerätä paperipusseihin
• Biojätteen voi laittaa mihin tahansa muovipussiin
• Pienempi käsittelymaksu
• Kotitalouksille joustavammat tyhjennysvälit

Kahden jäteastian haitat

• Mahdollista että jätteenkuljetusyritykset korottavat kuljetusmaksujaan
• Liikennepäästöt saattavat lisääntyä jonkin verran yksittäisten ajoreittien kohdalta (tarkkaa arviota ei voida määrittää eri muuttujista johtuen, kuten ajoneuvon tyyppi, ajotapa, reittioptimointi jne.)

Miten tulevat muutokset vaikuttavat yksittäiseen kotitalouteen?

1. Kotitaloudet jotka lajittelevat kotitalousjätteet vaaleisiin ja mustiin pusseihin

• Bio- ja energiajätteen keräys jatkuu entisellään, mutta jätepussit laitetaan kiinteistöllä erillisiin jäteastioihin
• Ekorosk toimittaa biojäteastian kiinteistölle 1.10.2018 mennessä
• Biojäteastia tyhjennetään 2 viikon välein tai useammin
• Energiajäteastia tyhjennetään 4 viikon välein tai useammin
• 1-6 henkilön kotitalouksilla on mahdollisuus anoa energiajäteastialle pidennetty tyhjennysväli 8 viikoksi, noudattaen jätehuoltomääräyksissä annettuja ehtoja jäteastioiden tyhjennysväleistä (lisätietoa aiheesta jätelautakunnan ja Ekoroskin kotisivuilla vuoden 2018 kevään aikana)
• Poikkeus biojätteen erilliskeräyksestä edellyttää biojätteen kompostointia suljetussa ja lämpöeristetyssä kompostorissa. Poikkeus myönnetään Pohjanmaan jätelautakunnalle osoitetun hakemuksen perusteella. (lisätietoa aiheesta jätelautakunnan ja Ekoroskin kotisivuilla vuoden 2018 kevään aikana)

2. Kotitaloudet, joilla on yhteinen jäteastia

• Yhteisiä jäteastioita eli kimppa-astioita voi käyttää kuten aikaisemminkin. Ekorosk toimittaa biojäteastian 1.10.2018 mennessä samaan osoitteeseen missä yhteinen jäteastia sijaitsee.
• Ilmoitusvelvollisuus yhteistä jäteastioista Pohjanmaan jätelautakunnalle säilyy kuten aikaisemminkin. Edellytys yhteisen jäteastian käyttöön on, että asuinkiinteistöt, jotka kimppa-astiaa käyttävät, sijaitsevat lähekkäin
• Biojäteastia tyhjennetään 2 viikon välein tai useammin
• Energiajäteastia tyhjennetään 4 viikon välein tai useammin
• Yhteiselle energiajäteastialle voi hakea 8 viikon tyhjennysväliä, jos kimppa-astiaa jakaa 2-6 henkilöä. (lisätietoa aiheesta jätelautakunnan ja Ekoroskin kotisivuilla vuoden 2018 kevään aikana)
• Poikkeus biojätteen erilliskeräyksestä edellyttää, että yhteistyön kaikki osapuolet kompostoivat biojätteet suljetussa ja lämpöeristetyssä kompostorissa. Poikkeus myönnetään Pohjanmaan jätelautakunnalle osoitetun hakemuksen perusteella. (lisätietoa aiheesta jätelautakunnan ja Ekoroskin kotisivuilla vuoden 2018 kevään aikana)

3. Kotitaloudet, joille jätelautakunta on myöntänyt jäteastian pidennetyn tyhjennysvälin ennen 1.10.2018

• Keräysjärjestelmän muutos 1.10.2018 alkaen ei aiheuta erillisiä toimenpiteitä kotitalouksilta, joille on myönnetty jäteastian pidennetty tyhjennysväli
• Kotitaloudet, joille on myönnetty jäteastian pidennetty tyhjennysväli, saavat automaattisesti poikkeusluvan biojätteen erilliskeräykseen. Ekorosk ei toimita biojäteastiaa kiinteistölle 1.10.2018 mennessä, ellei kiinteistönhaltija vapaaehtoisesti toivo siirtymistä biojätteen erilliskeräyksen kiinteistöllä

4. Vapaa-ajankiinteistöt, joissa on oma jäteastia

• Yllä mainitut ehdot koskevat myös niitä vapaa-ajankiinteistöjä, joissa on oma kiinteistökohtainen jäteastia 1.10.2018 alkaen

5. Kotitaloudet, joissa on jo siirrytty bio- ja energiajätteen erillikeräysastioihin

• Ekorosk toimittaa uuden biojäteastian kiinteistölle 1.10.2018 mennessä

Taloyhtiöt

Keräysjärjestelmän muutos vaatii taloyhtiöiltä resursseja suunnitteluun, saavuttaakseen optimaalisen ratkaisun kiinteistön jätehuoltoon. On hyvä muistaa, ennen kuin taloyhtiössä ryhdytään muuttamaan jätehuoltojärjestelyjä, että tähänastinen jätemäärä ei muutu. Jäteastioiden yhteenlaskettu tilavuus on sama, mikäli tyhjennysvälit pysyvät ennallaan. Suositus on, että tulevien muutosten johdosta taloyhtiöt, mukaan lukien isännöitsijät, hyödyntävät Ekoroskin jäteneuvontapalveluja jätehuoltoratkaisujen suunnittelussa.

Julkishallinnon ja julkisen palvelutuotannon jätteet

Velvollisuus kerätä bio- ja energiajäte kahteen erilliseen jäteastiaan, koskee myös julkisia toimijoita, joiden toimipisteissä bio- ja energiajätettä syntyy.

Liitteet:

Jätehuoltomääräykset 2018 [1.0 MB]
ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)