Hae sivuilla

Ilmoitus Pohjanmaan jätelautakunnan päätöksestä kunnallisten jätehuoltomääräysten päivityksestä

Voimassa 15.4.2017 alkaen

Päätös:

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös päivityksestä kunnallisten jätehuoltomääräyksiin. Pohjanmaan jätelautakunnan päätös § 10/2017.

Päätöksen antopäivä:

28.3.2017.

Päätöksen julkipano:

Päätökset ovat nähtävillä ajalla 20.4.2017 – 19.5.2017 Pohjanmaan jätelautakunnan jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla, Pohjanmaan jätelautakunnalla, Koulukatu 25-27 C, Pietarsaari sekä Internet-sivulla www.ekoso.fi.

Päätöksen antopäivä:

21.4.2017.

Muutoksenhaku:

Muutosta päätökseen voi hakea kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen, PL 204, 65101 VAASA. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen valitusosoituksesta.

Lisätietoa:

Pohjanmaan jätelautakunta, puh: 06-786 3737.

Liitteet:

Pöytäkirjaote § 10-2017 [156.1 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)