Hae sivuilla

Tiedoksianto päätöksistä

PÄÄTÖS 1:

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös 19.5.2015 10 § jätelain 91 §:n nojalla, että kunnallisia jätehuoltomääräyksiä ei muuteta siten, että siirtyminen 2-astiajärjestelmään kotitalousjätteen keräyksessä mahdollistuisi.

Päätöspäivä: 19.5.2015
Päätöksen antopäivä: 4.6.2015

PÄÄTÖS 2:

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös muuttaa kunnallista jätetaksaa jätelain 78 ja 79 §§ nojalla, siten että purkupuun julkisoikeudellinen vastaanottohintaa on 1.6.2015 alkaen 35 €/tonni (alv. 0 %). Pohjanmaan jätelautakunnan päätös 19.5.2015 § 11.

Päätöspäivä: 19.5.2015
Päätöksen antopäivä: 4.6.2015

Päätöksen julkipano:

Päätös pidetään nähtävillä ajalla 4.6.2015-3.7.2015 Pohjanmaan jätelautakunnan jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla, Pohjanmaan jätelautakunnalla, Koulukatu 25-27 C, Pietarsaari, sekä nettiosoitteessa www.pietarsaari.fi – Hallinto ja päätöksenteko - pöytäkirjat.

Muutoksenhaku:

Muutosta päätökseen voi hakea Vaasan Hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksena. Valituskirjelmä sekä liitteet lähetetään osoitteeseen: Vaasan Hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyy päätöksen liitteenä olevassa muutoksenhakuohjeessa.

Lisätietoa:

Pohjanmaan jätelautakunta puh: 06-786 3737 tai sähköposti: info(a)ekoso.fi.

ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)