Sök på sidan

Kompostering & komposteringsguiden

Vad är kompostering?

Kompostering är aerobisk nedbrytning av avfall med hjälp av mikrober. Allt biologiskt nedbrytbart avfall kan komposteras så som matavfall och trädgårdsavfall. Kompostering av matavfall förutsätter en sluten och värmeisolerad kompostor. Som slutprodukt får man näringsrik mylla samt mindre avfall att sätta i sopkärlet.

Fördelar med kompostering

Av färdig kompostmylla får man näringsrikt tillskott till trädgårdsväxter. De hushåll som komposterar hushållsavfall i en sluten värmeisolerad kompostor året om har möjlighet till förlängt tömningsintervall för sopkärlet till 4-veckor. Förlängt tömningsintervall kan man anhålla om av Avfallsnämnden.

Granskning av komposteringen

Avfallsnämnden granskar kompostorerna i hushållen som beviljats förlängt tömningsintervall. I samband med granskningen kan man få rådgivning om kompostering och avfallshantering. Med hjälp av granskningen av kompostorerna säkerställs att hushållen följer angivna villkor för beviljat förlängt tömningsintervall.

Innan man sätter igång med kompostering av hushållsavfall bör man fråga sig först…


• Har jag användning av kompostmyllan i min trädgård? Jag kan ju inte sätta färdigt komposterat material i svarta påsar i mitt avfallskärl!

• Orkar jag eller någon av familjemedlemmarna sköta om kompostorn. Även dyra kompostorer kräver skötsel året om!

• Kan jag placera kompostorn på min tomt utan att grannsämjan försämras? Ifall man har en liten gårdsplan och den bästa platsen för kompostorn är närmare än 5 meter från tomtgränsen är det bra att ha grannens medgivande Alternativt kan man överväga att skaffa en modern inomhuskompostor istället!

Komposteringsguiden i elektronisk form

Komposteringsguide [1.2 MB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)