Sök på sidan

Jakobstadsnejdens klimatstrategi uppdateras - invånarenkät

En regional enkät har öppnats där invånarna ombeds säga vad de prioriterar inför uppdateringen av den regionala klimatstrategin och vad de själva är beredda att göra för klimatets skull.

– Vi vill veta var invånarna i våra fem kommuner tycker att tyngdpunkterna borde ligga i fråga om uppvärmning, trafik, planläggning med mera. Vi frågar också vad de själva är beredda att göra för klimatets skull. Invånarna kommer att tillfrågas också i ett senare skede av strategiarbetet, säger Sofia Zittra-Bärsund, miljövårdschef i Jakobstad.

Enkäten kan besvaras fram till den 28 juli. Bland de som deltar lottar kommunerna ut fina priser.

Länk till enkäten här:

❯ Klimatenkät
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 350

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)