Sök på sidan

Info om avvikande behandlingstid av inkomna ansökningar

På grund av av ändringen av insamlingssystemet för hushållsavfall som träder ikraft 1.10.2018, har Österbottens avfallsnämnd mottagit ca. 2400 anhållan om undantag från bioavfallskärl och anmälan om gemensamma bioavfallskärl. Den stora mängden inkomna ärenden innebär, att behandlingstiden för enskild anhållan av undantag från bioavfallskärl kan vara betydligt längre än normalt. Samtliga anhållan som kommit in till avfallsnämnden behandlas och meddelas om i tur och ordning till sakägarna, innan ändringen av insamlingssystemet träder i kraft.

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)