Sök på sidan

Blanketter

Blanketterna är i pdf-format och indelade nedan enligt ändamål.
Ladda ned blanketten genom att klicka på länknamnet i den gråa rutan.

Undantag för separat insamling av bioavfall

Anhållan om undantag från separat insamling av bioavfall (pdf)
filstorlek: 593500 B
❯ Elektronisk anhållan: Undantag för separat insamling av bioavfall

Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl

Anhållan - Förlängning av energiavfallskärlets tömningsintervall till 8 veckor (application/pdf)
filstorlek: 190693 B
❯ Elektronisk anhållan: Förlängt tömningsintervall för energiavfallskärl

Anmälan om gemensamt avfallskärl

Anmälan om gemensamt avfallskärl (pdf)
filstorlek: 592840 B

Anmälan om anslutning till ordnad avfallstransport

Anmälan om ordnad avfallstransport (pdf)
filstorlek: 268851 B

Ansökan om nedsättning av avfallsavgift för fritidsbostad

Ansökan om nedsättning av avfallsavgift för fritidsbostad (pdf)
filstorlek: 264823 B

Ansökan om tidsbunden annullering av avfallstransporten

Tidsbunden annullering av avfallstransporten (pdf)
filstorlek: 144331 B

Anmälan om behandling av slam från jordbrukslägenhets bostadsbyggnader

Anmälan om behandling av slam från jordbrukslägenhets bostadsbyggnad (pdf)
filstorlek: 446086 B

Anhållan om förlängt tömningsintervall för avskiljningsbrunnen i bostadsfastighetens gråvattenssystem

Anhållan om förlängt tömningsintervall för avskiljningsbrunnen i bostadsfastighetens gråvattenssystem (pdf)
filstorlek: 441254 B
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 350

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)