Hae sivuilla

Tiedoksianto päätöksestä

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös 24.10.2017 § 31 muuttaa jätelain 91 §:n nojalla seuraavat kohdat ja pykälät kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä:

• Yleinen osa 1.5, 1.7
• §§ 7, 8, 9, 15, 17,18 ,26, 47,48

Jätehuoltomääräyksiin tehdyt muutokset tarkoittavat, että kotitalousjätteen keräysjärjestelmä muuttuu Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueella. Bio- ja energiajäte kerätään kiinteistöillä 1.10.2018 alkaen kahdessa erillisessä jäteastiassa.

Päätöksen antopäivä:

Päätös annetaan 15.11.2017.

Päätöksen nähtävilläolo:

Päätös on nähtävillä ajalla 15.11.2017-14.12.2017 jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla, Pohjanmaan jätelautakunnalla, Koulukatu 25-27 C, Pietarsaari sekä verkkosivustolla www.ekoso.fi.

PDF-muodossa olevat päätösliitteet löytyvät seuraavista verkkosivustoilla: www.ekoso.fi, www.pietarsaari.fi – Hallinto ja päätöksenteko - pöytäkirjat.

Muutoksenhaku:

Muutosta päätökseen voi hakea kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen, PL 204, 65101 VAASA. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen valitusosoituksesta.

Lisätietoa:

Pohjanmaan jätelautakunta, puh: 06-786 3737.

Liitteet:

Liite 30 (application/pdf)
tiedoston koko: 272748 B
Liite 31 A (application/pdf)
tiedoston koko: 103092 B
Liite 31 B (application/pdf)
tiedoston koko: 304955 B
Liite 31 C (application/pdf)
tiedoston koko: 2703852 B
Liite 31 D (application/pdf)
tiedoston koko: 1271948 B
Liite 31 E (application/pdf)
tiedoston koko: 122820 B
Liite 31 F (application/pdf)
tiedoston koko: 433856 B
Liite 31 G (application/pdf)
tiedoston koko: 1031595 B
Päätös 31 (application/pdf)
tiedoston koko: 317815 B
Kunnallisvalitusosoitus (application/pdf)
tiedoston koko: 124215 B
ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 350

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)